METAL SURFACE TREATMENT

Przedefiniowanie powierzchni

Produkty

Innowacyjne powierzchnie metalowe

Have you found your ideal finish yet?

                 - Call us!

Referencje

Oddziaływanie powierzchni ma duże znaczenie, większe, niż jesteśmy tego świadomi.

Obróbka powierzchniowa metali jest niezbędna w niemal każdej branży. Do tych branż zalicza się między innymi przemysł samochodowy, architektura, przemysł elektryczny, technika medyczna, obiekty przemysłowe, lotnictwo, kosmonautyka itd.

Have you found your ideal finish yet?

                 - Call us!

Image

Profil w skrócie

Zadowolenie z pracy oraz niezbędne know-how.
Nasza młoda i innowacyjna firma oferuje Państwu szeroką gamę produktów o metalowej powierzchni wysokiej jakości.
Gwarantujemy przy tym najwyższą jakość, jak również proekologiczne i elastyczne działanie z poszanowaniem zasobów.

Dobre powody

przemawiające za mirrorINOX

EXPERTISE

FACHOWOŚĆ

Wysoka fachowość i doświadczenie

QUALITY

JAKOŚĆ

Najwyższe wymagania jakościowe

CUSTOMER FOCUS

ZORIENTOWANIE NA KLIENTA

Zorientowanie na klienta oraz
duża elastyczność

CREATIVITY

KREATYWNOŚĆ

Kreatywność i radość
z innowacji

PRICE/PERFORMANCE

CENA / JAKOŚĆ

Uczciwy stosunek
ceny do rezultatu

VERTRAUEN

PRODUKTYWNOŚĆ

Wysoka zdolność produkcyjna

VERTRAUEN

KRÓTKIE CZASY DOSTAW

Krótkie czasy dostaw oraz wysoki stan magazynu

contacts

subs